Νέα πτέρυγα 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου(21 χειρουργεία)

  • Samouris-HVAC Construction
  • Silverduct
  • Casals
  • Vortice